De ontsmettingsspecialisten

We beschermen tegen vervuilende stoffen

Efficiënte reiniging en onderhoud
van beschermings­middelen

Onze expertise

7YRDS Deconservice is het eerste en grootste Duitse zuivere decontaminatiecentrum voor de reiniging en het onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen. Of het nu gaat om beschermende pakken, helmen, handschoenen, laarzen of ademhalingsapparatuur - onze reinigingsprocedures en onderhoudsprocessen voldoen aan de hoogste normen van reinheid en aan alle voorschriften en eisen, zoals die van de GefStoffV.

Textilreinigung ECKHARDT is een reinigingsbedrijf gespecialiseerd in brandweer- en reddingskleding met een bedrijfshistorie van meer dan 150 jaar op de locatie in Oldenburg.

Met meer dan 40 medewerkers op beide locaties zijn wij de grootste aanbieder van professionele reiniging en verzorging van beschermende brandweerkleding in Duitsland.

REINIGING VOLGENS DE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Onze missie

Een blik op de huidige praktijk in Duitsland toont duidelijk aan dat de wettelijke normen nog niet worden gehaald door gebruik te maken van conventionele reinigingsmethoden.

Sancties werden echter vaak niet opgelegd. Wij bieden werknemers duurzame en effectieve bescherming door middel van wettelijk voorgeschreven reinigingsprocedures. Tegelijkertijd beschermen we ook het milieu.

Rechtsgrondslag

Er is ook een wettelijk kader voor hulpverleners. Voor gemeenten die beroepsbrandweerkorpsen en vrijwillige brandweerkorpsen in stand houden, is het wettelijk kader bindend, net als voor exploitanten van bedrijfsbrandweerkorpsen. De bescherming van brandweerlieden staat altijd op de voorgrond en moet uitgebreid worden gewaarborgd. Overtredingen van de wettelijke beschermingsplicht kunnen ernstige gevolgen hebben.

De wet inzake gezondheid en veiligheid op het werk (Arbeitsschutzgesetz) is van toepassing op de beroepsbrandweer en de bedrijfsbrandweer. Zij verplicht de exploitanten van de brandweerdiensten in ruime mate om arbeidsongevallen en gezondheidsrisico's te voorkomen. Het LCO2-wasproces heeft een bijzondere betekenis in de Arbowet.

TRADITIE ONTMOET MODERNITEIT

150 jaar innovatie

7YRDS Deconservice en Textilreinigung ECKHARDT delen dezelfde passie voor volledig ontsmette en gedesinfecteerde werkkleding – voor de veiligheid van de hulpdiensten – altijd en overal.

Lees hier meer over de geschiedenis van de bedrijven.

Onderzocht door Nasa

De LCO2-technologie als wastechniek werd voor het eerst door de NASA onderzocht en gebruikt. Oorspronkelijk werd het gebruikt om de uitrusting van astronauten na missies in de ruimte te ontsmetten met behulp van vloeibaar kooldioxide (LCO2).

LCO2 IS STATE OF THE ART

Bewezen, milieuvriendelijk, economisch

Als het gaat om het selecteren van effectieve reinigingsprocessen om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor brandweerlieden, vertegenwoordigt de LCO2-technologie de geldende stand van de techniek. De technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld door NASA om beschermende pakken en uitrusting te ontsmetten na gebruik in de ruimte. Het door 7YRDS Deconservice en het Textilreinigung ECKARDT gebruikte reinigingsproces maakt ook gebruik van kooldioxide in de vloeibare fase als oplosmiddel. Daartoe wordt het samengeperst en vloeibaar gemaakt onder een druk van maximaal 50 bar.

Doeltreffend en zacht voor het materiaal

Samengeperst kooldioxide heeft een hoog oplossend vermogen. LCO2 is apolair, heeft een lage dichtheid en een lage viscositeit. Het dringt door het membraan van de beschermende uitrusting zonder het materiaal te beschadigen. Dit maakt het proces veel doeltreffender dan alle vroegere reinigingsmethoden op waterbasis, die niet in het membraan kunnen doordringen.

Naleving van wettelijke voorschriften

De door ons gebruikte LCO2-technologie bevrijdt de PBM dus van alle chemische, fysische en biologische gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat alle wettelijk geregelde grenswaarden voor verontreinigende stoffen van de GefStoffV, de REACH-verordening en andere rechtsgrondslagen volledig worden nageleefd.

SCHOONMAKEN MET LCO2

Met vloeibare CO2 (LCO2), wordt door verontreinigende stoffen verontreinigde kleding aanzienlijk doeltreffender gereinigd dan met alle andere op water gebaseerde reinigingsprocédés. Dit garandeert uiteindelijk het LCO2-wasproces zorgt ervoor dat de wettelijke grenswaarden voor verontreinigende stoffen worden nageleefd. Onze all-round service neemt u al het werk uit handen.

100 % DUURZAAMHEID

Aan het einde van het reinigingsproces met LCO2 alleen de verontreinigende stoffen die uit de PBM's zijn verwijderd, op de juiste wijze worden verwijderd. De vloeibare CO2 wordt teruggevoerd in de zuiveringscyclus. Het gebruik van de door 7YRDS zelf opgewekte groene stroom in onze vestigingen maakt ons proces tot het meest milieuvriendelijke schoonmaakproces in Europa.

MAXIMAAL WAARDEBEHOUD

De temperatuur tijdens het LCO2-zuiveringsproces bedraagt constant ongeveer 15 graden Celsius. Onze materiaalvriendelijke processen zorgen voor de laagst mogelijke mechanische belasting van de te reinigen PBM. Zo garandeert de door ons gebruikte reinigingstechnologie een maximale levensduur en investeringszekerheid voor uw persoonlijke beschermingsmiddelen.

Veiligheid is cruciaal

Sectorover­schrijdende expertise

Kom meer te weten over de reinigings- en decontaminatiediensten, de logistiek en de complete allround service van de bedrijvengroep 7YRDS Deconservice en Textilreinigung ECKHARDT.

Hier komen zowel klanten als de bedrijfsleiding zelf aan het woord en doen verslag van hun ervaringen met en eisen aan de professionele reiniging van beschermende kleding.

Geeft u ook om de gezondheid van uw werknemers?

Neem nu contact op met een van onze service experts.

LOCATIE NRW

7YRDS Deconservice GmbH
Von-Monschaw-Straße 12a | 47574 Goch
T  + 49 2823 97 654 - 290
E  deconservice@7yrds.com

LOCATIE NIEDERSACHSEN

Textilreinigung ECKHARDT GmbH
Bloherfelder Straße 229 | 26129 Oldenburg
T + 49 441 36 199 431
info@textilreinigung-eckhardt.de

FOLLOW US

© 2023 7YRDS Deconservice en Textilreinigung ECKHARDT GmbH | Onderneming van de 7YRDS Groep | Alle rechten voorbehouden