IMPRESSUM

7YRDS Deconservice GmbH

Von-Monschaw-Straße 12a | 47574 Goch
T + 49 2823 97 654 - 290
E deconservice@7yrds.com

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Michael Wernecke | Managing Director

Textilreinigung Eckhardt GmbH

Bloherfelder Straße 229 | 26129 Oldenburg
T + 49 441 36 199 431
E info@textilreinigung-eckhardt.de

VERTEGENWOORDIGD DOOR

Michael Wernecke | Managing Director

AANSPRAKELIJKHEID

De op deze website beschikbare bijdragen zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en dienen niet als advies in specifieke gevallen. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle informatie en gegevens op de website correct en actueel zijn, overeenkomstig § 7 para. 1 TMG om te voorzien. Er wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de verstrekte informatie en gegevens overeenkomstig § 8 tot 10 TMG. Aansprakelijkheid voor de inhoud van de opvraagbare informatie is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzettelijke of door grove nalatigheid veroorzaakte onjuiste informatie. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Door uw aanvraag per e-mail te verzenden, stemt u in met de verwerking van de door u verstrekte gegevens met het oog op de behandeling van uw aanvraag. Deze mededeling is van toepassing op alle verzoeken om inlichtingen die per e-mail aan ons worden gericht.

Copyright

De door de exploitant van deze site gemaakte inhoud en werken op deze webpagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Alle bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van de auteurswetgeving is schriftelijke toestemming vereist. Kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Wij willen u erop wijzen dat sommige afbeeldingen op onze website onderworpen kunnen zijn aan het auteursrecht van derden. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Indien wij kennis krijgen van inbreuken op de wet, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. De afbeeldingen op onze pagina's zijn afkomstig van onze eigen voorraad of van de online platforms shutterstock.com en unsplash.com.

HANDELSMERKEN EN GEBRUIKSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door het merkenrecht. Er wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom verleend door deze website.

GEGEVENSBESCHERMING

Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan de provider - in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Uw gegevens zullen niet zonder toestemming worden verkocht of doorgegeven aan derden.

Management 7YRDS Deconservice

Michael Wernecke
Rechtbank Kleve | HRB 13112
Zetel van de vennootschap: Goch

Management Textilreinigung ECKHARDT

Michael Wernecke
Oldenburg Lokaal Gerechtshof | Register Nr. 200010
Zetel van de vennootschap: Oldenburg

NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt incidenteel automatisch (d.w.z. niet via registratie) informatie verzameld die niet aan een specifieke persoon kan worden toegewezen (bijv. gebruikte internetbrowser en besturingssysteem; domeinnaam van de website waar u vandaan komt; aantal bezoeken, gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, bekeken pagina's). Wij gebruiken deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze websites te bepalen en de inhoud ervan te verbeteren.

ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ een onlineplatform voor geschillenbeslechting aan dat consumenten kunnen gebruiken om een geschil op te lossen en waar meer informatie over geschillenbeslechting te vinden is.

BUITENGERECHTELIJKE GESCHILLENBESLECHTING

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

CONCEPT EN ONTWERP

16 Meter GmbH
Full Service Agentur
40468 Düsseldorf
16meter.de

LOCATIE NRW

7YRDS Deconservice GmbH
Von-Monschaw-Straße 12a | 47574 Goch
T  + 49 2823 97 654 - 290
E  deconservice@7yrds.com

LOCATIE NIEDERSACHSEN

Textilreinigung ECKHARDT GmbH
Bloherfelder Straße 229 | 26129 Oldenburg
T + 49 441 36 199 431
info@textilreinigung-eckhardt.de

FOLLOW US

© 2023 7YRDS Deconservice en Textilreinigung ECKHARDT GmbH | Onderneming van de 7YRDS Groep | Alle rechten voorbehouden